Zorgeloos met Zorgvervoer 

De buurjongen met autisme die naar speciaal onderwijs wordt gebracht, de oudtante die eindelijk haar zus weer eens op kan zoeken en het meisje met down die naar de dagbesteding kan. Zorgeloos kunnen zij op stap. Wellicht heeft u zelf ook wel mensen in uw omgeving die dagelijks gebruik maken van het zorgvervoer. Het zorgvervoer zorgt ervoor dat zij kunnen meedoen in de samenleving. Voor de vanzelfsprekende bezigheden, zoals naar school gaan, een vriend of vriendin bezoeken of een activiteit ondernemen (zoals een bezoek aan de dierentuin of het buurthuis), is deze kwetsbare doelgroep afhankelijk van het zorgvervoer. En u bent als gemeente opdrachtgever van dit vervoer. 

Ook Robin is afhankelijk van zorgvervoer. Elke doordeweekse dag wordt hij opgehaald om naar school te gaan (mét een glimlach).


Uitdaging 

Zoals de video laat zien is zorgvervoer dus van essentieel belang voor deze kwetsbare doelgroepen. De budgetten voor zorgvervoer staan binnen gemeentes vaak onder druk. In de toekomst zullen de uitgaven voor het vervoer, als het beleid niet wordt gewijzigd, alleen maar toenemen door vergrijzing, de tendens van langer zelfstandig blijven wonen en het streven naar een inclusieve samenleving. Deze uitdagingen zorgen er indirect voor dat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk staat. 

Oplossing 

Gelukkig zijn er oplossingen om de kwaliteit en de noodzakelijke omvang van dit doelgroepenvervoer te waarborgen. Zo kan er na worden gedacht over oplossingen zoals het bundelen van de diverse soorten zorgvervoer, de looptijd van vervoerscontracten en integratie van het doelgroepenvervoer met het openbaar vervoer. Wij, van stichting Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM), gaan graag vrijblijvend met u om tafel om mee te denken over passend toekomstig mobiliteitsbeleid zodat zorgvervoer altijd zorgeloos kan blijven. Wij kennen de doelgroep én taxibedrijven maar al te goed. We hebben een visie op het zorgvervoer binnen het gemeentelijke mobiliteitsbeleid en de wijze waarop dit vertaald kan worden naar aanbestedingen. 

Advies 

Valt zorgvervoer in uw portefeuille? Wij gaan graag met u in gesprek. Stichting AIM is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk opgericht door de sociale partners in de zorgvervoer en taxibranche. Neem hier contact met ons op! 


Contactformulier


Heeft u vragen of wilt u dat wij contact met u opnemen? Vul dan hier uw gegevens in.